„Jungtinės Europos valstybės“ –
kilnojamoji paroda apie europiečio tapatybę ir nūdienos Europą