2015 04 07 – 05 10. Jaunųjų menininkių paroda „Juodos rožės“

Šios parodos pavadinimas gimė atsitiktinai. Bet koks į galvą šovęs pavadinimas atrodė dirbtinis ir beprasmiškas. Galų gale, be tikslo landžiojant po atminties youtubą, užkliuvo viena 1994 m. jaunimo estrados dainų, kuri vadinosi „Juodos rožės“, kurią anuomet atliko to paties pavadinimo grupė.

„Juodos rožės“ – XX a. 10-jo dešimtm. keistenybė, ir tuo pat metu tipiška ano laikmečio reprezentacija. Šis grupės klipas pakišo mintį apie kartas ir kartų kaitą apskritai – kaip savo laikmetį, stilių, pasaulėžiūrą mato, supranta viena ar kita karta ir kaip ta pasaulėžiūra, stilius atrodo (tai pačiai ar jaunesnei kartai) po dešimties, dvidešimties metų?

Šioje parodoje pristatoma kūryba tų menininkių, kurios jau kurį laiką yra daugiau ar mažiau aktyvios menininkės, tačiau, vis dėlto, jas dar sąlygiškai galima vadinti debiutuojančiomis. Menininkių amžius šiuo atveju nėra svarbiausias veiksnys. Pavadinimas gali būti priimamas kaip retrospektyvus parodos pamušalas (mano ar bet kuriai kitai kartai), tačiau gali būti suprantamas be jokio pamušalo tiesiog kaip tyčia kiek manieringas įpakavimas, kadangi parodoje šiek tiek koketuojama ir su „manierizmu“.

Formaliai parodoje susijungia ir kalbasi, netgi susiremia „vizualumas“ ir „konceptualumas“ ‒ intencija, vaizdinys, kalba ir veiksmas. Vis dėlto „konflikto“ nereikėtų besąlygiškai priimti už gryną pinigą, kadangi parodos kuratorius tarsi įkelia menininkes į tam tikrą iš anksto simuliuojamą situaciją ar situacijų virtinę, pristato jas neįkyrios ideologinės uždangos fone, vis dėlto, nesistengdamas iškraipyti ar užgožti menininkių kūrybos.

Ir paskutinė pastaba.

Iš karto klausiama:

– O kodėl būtent menininkių paroda?

– O kodėl gi ne, – galimas atsakymas,

– Kodėl, kai organizuojama menininkų paroda, toks klausimas nekyla? O kai menininkių ‒ kyla?

Parodos menininkės: Monika Dirsytė, Eglė Grėbliauskaitė, Milda Laužikaitė, Gabrielė Šermukšnytė, Gedvilė Tamošiūnaitė, Daina Pupkevičiūtė & Vaida Tamoševičiūtė, Greta Vileikytė, Jurgita Žvinklytė

Slaptas parodos partneris: Young Poor Artists

01-Juodosios-rozes-Artnewslt-2015 02-Juodosios-rozes-Artnewslt-2015 03-Juodosios-rozes-Artnewslt-2015 04-Juodosios-rozes-Artnewslt-2015 05-Juodosios-rozes-Artnewslt-2015 07-Juodosios-rozes-Artnewslt-2015 09-Juodosios-rozes-Artnewslt-2015 10-Juodosios-rozes-Artnewslt-2015 12-Juodosios-rozes-Artnewslt-2015 13-Juodosios-rozes-Artnewslt-2015 14-Juodosios-rozes-Artnewslt-2015 18-Juodosios-rozes-Artnewslt-2015 19-Juodosios-rozes-Artnewslt-2015 20-Juodosios-rozes-Artnewslt-2015 21-Juodosios-rozes-Artnewslt-2015 22-Juodosios-rozes-Artnewslt-2015 23-Juodosios-rozes-Artnewslt-2015 24-Juodosios-rozes-Artnewslt-2015 28-Juodosios-rozes-Artnewslt-2015 29-Juodosios-rozes-Artnewslt-2015

Leave a Reply