Art Vilnius’2018

IKONA

Jurgis Mačiūnas

(1958 m.)

 

Nedaug kam žinomas faktas, jog prieš tapdamasFluxuspopiežiumi, Jurgis Mačiūnas buvo sukūręs apie penkiasdešimt ikonų (tai susiję su iš dalies rusiška J. Mačiūno kilme), kurių iki mūsų dienų išliko vos viena ar dvi.

Vieną iš J. Mačiūno kurtų ikonų iki šiol saugo jo sūnėnas, protestantų pastorius Andrius Valaitis. J. Mačiūnas XX a. 6-me deš. pats padarė ikoną ir padovanojo ją savo seseriai, A. Valaičio motinai. Ikona buvo kuriama kaip savadarbis religiniais tikslais naudosimas objektas, nors negalima būtų teigti, jog jame visai nėra protofluxinės dvasios. Vėliau ikona atiteko A. Valaičiui, kuris ją atsivežė į Lietuvą, į Klaipėdą.

Andriui Valaičiui maloniai sutikus ir paskolinus, J. Mačiūno ikoną pristato Jono Meko vizualiųjų menų centras. Galima sakyti, jog tai ‒ pasaulinė premjera, kadangi ikona niekada nebuvo eksponuota viešai.

Ikona šiuo atveju pristatoma kaip  ypatingos multifunkcionalios energetikos įsigėręs objektas

Leave a Reply