Darbuotojų darbo užmokestis

 

 

 

 

 

 

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

 

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

2020

metai

2021  metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius  

 IV ketv.

Direktorius 1866,72 1 1866,69
Buhalterė 672,04 1 671,58
Administratorė 467,37 1 495,18
Projektų vadovė 966,60 2 965,79