2010 05 18 – 09 01. Paroda: „Jurgis Mačiūnas – SoHo įkūrėjas“

Ši paroda unikali, nes ją sudaro trys kultūriniai įvykiai ir renginiai: JMVMC bus pristatoma SoHo kūrimo dokumentinė medžiaga, dauguma iš Vilniaus miesto savivaldybės įsigytos Fluxus menininkų darbų kolekcijos, antra – amerikiečių autorių R. Bernstein ir Sh. Shapiro knygos „Illegal Living: 80 Wooster Street and the Evolution of SoHo“ leidimas anglų kalba Lietuvoje ir, trečia, Niujorko Šiuolaikinio meno muziejaus New Museum direktoriaus pavaduotojo John Hatfield paskaitos apie miestų virsmą kultūros traukos centrais gegužės 28 d., 11 val. ISM universitete Kaune ir gegužės 29 d, 12 val. Vilniuje, balandžio mėnesį atidarytame menų klasteryje „Fluxus Ministerija“.

JMVMC – pristatomas Jurgis Mačiūnas, architektas, vizionierius, SoHo įkūrėjas, sumanęs idėją įkurti kooperatyvus pastatuose, kuriuose galėtų dirbti ir kurti avangardo menininkai. Parodoje Vilniuje bus pristatyti reti dokumentai, struktūriniai žemėlapiai ir korespondencija tarp Jurgio Mačiūno bei Niujorko valdžios pareigūnų, atskleidžianti SoHo kūrimo aplinkybes.

Kartu su tarptautiniu mastu pripažintų Fluxus menininkų Shigeko Kubota ir Larry Miller video darbais, bus parodyti ir filmininko Jeffrey Perkins bei fotografo Peter Moore kūriniai. Parodą papildys interviu ir istorinė filmuota medžiaga.

Specialusis Garbės svečias parodoje bus Jurgio Mačiūno kolega, SoHo kūrimo laikotarpio dalyvis, legendinis avangardo filmininkas Jonas Mekas.

„SoHo fenomenas buvo svarbi kūrybinė iniciatyva, padariusi didelę įtaką Niujorko socialinei ir urbanistinei plėtrai. Tai buvo didžiulis užmojis, kurį turėtų įvertinti ir vietinė Lietuvos publika, ir tarptautinė auditorija. Gal ne tiek daug žmonių Lietuvoje žino, kad Niujorko SoHo rajonas išsaugotas lietuvių menininkų pastangų dėka, ir tai – pirmoji kūrybinė industrija pasaulyje“, – pažymėjo JMVMC Tarybos atstovas Artūras Zuokas.

Atidarymo metu bus pristatyta ir autorių Roz Bernstein bei Shael Shapiro Lietuvoje anglų kalba išleista knyga „Illegal Living: 80 Wooster Street and the Evolution of SoHo“. Šimtai menininkų, įskaitant  Trisha Brown, Richard Foreman, Allen Ginsberg, Philip Glass, John Lennon, Hermann Nitsch, Yoko Ono, Nam June Paik ir Andy Warhol buvo susiję su Jono Meko Kinematekos pastatu ir pristatė savo darbus Wooster g. 80 bei SoHo rajone.

Jono Meko vizualiųjų menų centro ir Amerikos centro kvietimu, menų klasteryje „Fluxus Ministerija“ Niujorko Šiuolaikinio meno muziejaus New Museum direktoriaus pavaduotojas John Hatfield skaitys paskaitas, kuriose bus kalbama apie ekonominės, socialinės ir politinės kultūros kaimynystės poveikį ir reikšmę miestui. „Fluxus Ministerija“ įsikūrusi Vilniaus Gedimino prospekte, buvusioje Sveikatos ministerijoje, – XX amžiaus 7-8 dešimtmečio Niujorko SoHo atgimimas Vilniuje.

Parodą rengia Jono Meko vizualiųjų menų centras, kartu su Jono Meko fondu bei Amerikos centru. Paroda veiks iki rugsėjo 1 d.

Parodą remia „Akropolis“, Ūkio bankas, advokatų kontora Lawin ir Žinių radijas.

Kontaktinis asmuo: Kristijonas Kučinskas, el. paštas: kristijonas@mac.com, mob. tel.: +370 657 64432

Daugiau informacijos: www.mekas.lt, facebook fluxusministerija

FAKTŲ LENTELĖ – PARODA  „JURGIS MAČIŪNAS – SOHO ĮKŪRĖJAS“

Vilnius, Lietuva. Jono Meko vizualiųjų menų centras Vilniuje, Lietuvoje, disponuoja Vilniaus miesto savivaldybės įsigyta unikalia Jurgio Mačiūno ir kitų Fluxus menininkų meno darbų kolekcija bei plačia archyvine medžiaga. Kolekciją sudaro ypatingai reta medžiaga, kuria dokumentuojamas SoHo virsmas avangardo menininkų namais.

Parodoje, kuri bus atidaryta visuomenei birželio 1 d. Vilniuje, Lietuvoje, Jono Meko vizualiųjų menų centre, bus pristatyti reti dokumentai, struktūriniai žemėlapiai ir korespondencija tarp menininko ir miesto vadovybės, atspindinti didžiulio projekto plėtros sudėtingumą.

Parodą papildys video interviu su menininkais, kurie gyveno ir dirbo SoHo, meno kritikais ir kitais asmenimis, kurie buvo įtraukti į SoHo projektą. Be to, bus rodoma filmuota medžiaga bei pasaulyje pripažintų menininkų, pavyzdžiui, Nam June Paik ir Shigeko Kubota, vizualiniai darbai ir instaliacijos.

Specialusis parodos Garbės svečias bus J. Mačiūno draugas, SoHo virsmo iš pramoninio rajono į pirmąją menininkų industriją dalyvis, avangardo filmininkas Jonas Mekas.

SoHo fenomenas buvo svarbi kūrybinė iniciatyva, kuri padarė reikšmingą įtaką Niujorko socialinei ir urbanistinei plėtrai bei viso pasaulio menininkams. SoHo istorija yra nepaprastai įdomi, todėl turėtų būti vėl priminta tarptautinei publikai ir ypač Lietuvos auditorijai.

Amerikos lietuvis Jurgis Mačiūnas buvo ne tik Fluxus menininkas, bet ir architektas. Tai jo mintis įkurti grupę kooperatyvų pastatuose, kurie tapo menininkų darbo vieta. Jis prisiėmė projekto vystytojo vaidmenį, todėl ir pripažįstamas SoHo įkūrėju. SoHo – tai ir geografinė vieta, ir dvasinė būsena. (žr. pridedamą „The New York Times“ straipsnį “The Irascible ‘Father’ of SoHo”).

FAKTŲ LENTELĖ – „ILLEGAL LIVING“ („NELEGALUS GYVENIMAS“)

PASTATO BIOGRAFIJOJE – FLUXUS RAIDA

Vilnius, Lietuva. „Illegal Living“ („Nelegalus gyvenimas“) yra pastato Wooster g. 80, Niujorke, ir jame gyvenusių bei dirbusių žmonių istorija. Šis pastatas davė pradžią antriniam pastatų panaudojimui ir menininkų šešiolikos kooperatyvų atsiradimui. Šiuos kooperatyvus pradėjo kurti lietuvis SoHo iniciatorius Jurgis Mačiūnas, subūręs Fluxhouse Coop II, paskatinusį SoHo plėtrą.

Naudodami archyvinę medžiagą, išsamius interviu, architektūrinius tyrimus ir pasakojimus pirmuoju asmeniu, autoriai atskleidžia begalinius būdus, kuriais teisiniai formalumai ir neišvengiami kooperatyvų verslo žingsniai buvo sprendžiami kasdien. SoHo menininkai, susikoncentravę į kūrybą, taip pat subūrė bendruomenę, dalyvavusią patalpų pritaikyme gyvenimui ir darbui.

Pastatas buvo avangardo magnetas, pritraukęs legendinio filmininko Jono Meko Kinemateką, pirmajame aukšte įsikūrė hapeningų, filmų peržiūros, šokio ir teatro, koncertų ir dailės erdvės. Šimtai menininkų, įskaitant Trisha Brown, Richard Foreman, Allen Ginsberg, Philip Glass, John Lennon, Hermann Nitsch, Yoko Ono, Nam June Paik ir Andy Warhol kūrė ir rodė savo darbus šiame pastate ir kitose SoHo vietose.

Autoriai Roslyn Bernstein ir Shael Shapiro yra niujorkiečiai, gyvenantys SoHo.

Roslyn Bernstein yra Niujorko universiteto Baruch koledžo žurnalistikos ir kūrybinio rašymo profesorė. Taip pat ji dėsto kūrybinį rašymą Žurnalistikos mokykloje CUNY. Jos knyga „Boardwalk Stories“ išleista 2009 metais.

Shael Shapiro yra architektas, dirbęs kartu su J. Mačiūnu, gyvenęs pirmajame kooperatyve Wooster 80, loftų pastatus pritaikantis gyvenamosioms reikmėms. Shapiro buvo PS1 menininkų studijos ir muziejaus Niujorke, Queense, atidaryto 1976 m., architektas.

Knygą „Illegal Living“ („Nelegalus gyvenimas”) išleido Jono Meko fondas Vilniuje, Lietuvoje. Knygos anglų kalba prekyba Lietuvoje bus pradėta 2010 m. birželio pradžioje, o nuo birželio mėnesio pabaigos – ir JAV knygynuose. Iki metų pabaigos JMF planuoja knygą išversti ir į lietuvių kalbą.

FAKTŲ LENTELĖ – JOHN HATFIELD PASKAITOS

Vilnius, Lietuva. Kad pasidalintų savo patirtimi ir mintimis apie tai, kaip kaimynystė miestuose juos paverčia kultūros traukos centrais, gegužės pabaigoje į Vilnių atvyksta Niujorko Šiuolaikinio meno muziejaus New Museum direktoriaus pavaduotojas John Hatfield.

J. Hatfield daugiau nei dvidešimt metų buvo Niujorko miesto menų administratorius, todėl tiesiogiai pažįsta Manhattano kultūrinę plėtrą ir planavimą. Vilniuje jis susitiks su miesto vadovybe, menininkais, studentais, o Kaune pasidalins savo pastebėjimais su šio miesto savivaldybės atstovais.

J. Hatfield paskaitose pagrindinis dėmesys bus skiriamas SoHo kaitai per pastaruosius trisdešimt metų bei dabartinės būklės apžvalgai. J. Hatfield taip pat pažvelgs ir naujų Niujorko kultūrinių rajonų atsiradimą, pavyzdžiui, Chelsea ir Lower East Side, kuriame neseniai įsikūrė Šiuolaikinio meno muziejus New Museum.

Paskaitų metu bus aptarti ir europietiški modeliai, pavyzdžiui, Bilbao (Ispanijoje) ir Berlyno (Vokietijoje). Bus koncentruojamasi į tai, kas yra būtina sėkmingam kultūriniam rajonui – intelektinis kapitalas, nekilnojamojo turto plėtra, infrastruktūra ir t. t.

J. Hatfield analizuos kultūrinės kaimynystės efektus ir reikšmę ekonominiam, socialiniam ir politiniam miesto gyvenimui.

J. Hatfield į Lietuvą atvyks Amerikos centro ir JMVMC kvietimu. Jo paskaitos vyks Kaune gegužės 28 d. bei menų klasteryje „Fluxus Ministerija“, Gedimino pr. 27, Vilniuje, gegužės 29 d.

FAKTŲ LENTELĖ – „FLUXUS MINISTERIJA“

Vilnius, Lietuva. Beveik trys tūkstančiai jaunų žmonių balandžio 23 d. susirinko Vilniuje į „Fluxus Ministerijos“ iškilmingą atidarymą. Vilnius siekia tapti pasauline Fluxus sostine. Šventėje buvo ir performansų su ugnimi, dūmais, ir daugybė instaliacijų bei skulptūrų, muzikos. Virš pastato iškilmingai iškelta Fluxus judėjimo vėliava.

Jauni menininkai įkūrė menų klasterį ir pakvietė prisijungti palaikančiuosius šią idėją iš viso pasaulio.

Daugiau nei du šimtai dailininkų, skulptorių, fotografų, aktorių bei kūrybingų žmonių jau įkūrė savo dirbtuves „Fluxus Ministerijoje“ ir kuria provokuojančius meno kūrinius, leidžiančius pažvelgti į pasaulį netikėtu kampu. Menininkams iš kitų šalių „Fluxus Ministerija“ – taip pat palanki aplinka kurti ir rodyti savo darbus. Trumpalaikiams svečiams sudaroma galimybė apsistoti svečių namuose ir suteikiamos studijos darbui. „Fluxus Ministerijoje“ veikia kino centras „e-Mekas Cinema“, įrengtos salės repeticijoms ir viešiems renginiams, o mansardoje įsikūrusi „Ateities miesto laboratorija“.

„Fluxus Ministerija“ yra įsikūrusi ankstesnėse Lietuvos Sveikatos ministerijos patalpose – apleistame Gedimino prospekto pastate, kurį menininkai ir jų draugai pavertė netradicine kūrybine erdve.

Projekto sumanytojas ir spiritus movens A. Zuokas, atidarydamas „Fluxus Ministeriją“, sakė: „Fluxus judėjimą pradėjo lietuvis Jurgis Mačiūnas. Manau, Jurgis pritartų „Fluxus Ministerijos“ atsiradimui. Jo dvasia toliau bus gyva „Ministerijoje“, kur menininkai kuria naujus darbus ir, kas svarbiausia, naujos idėjos čia klesti. Niujorkas buvo XX amžiaus pasaulinė Fluxus sostinė. Neabejoju, kad Vilnius gali tapti XXI amžiaus pasauline Fluxus sostine.“

„Fluxus Ministerija“ yra vienerių metų projektas, skirtas pagerbti Fluxus judėjimą ir įtraukti į Fluxus atgimimą Vilniuje avangardo menininkus iš Lietuvos ir viso pasaulio.

Screen Shot 2015-06-25 at 14.24.31 Screen Shot 2015-06-25 at 14.24.24 Screen Shot 2015-06-25 at 14.24.14 Screen Shot 2015-06-25 at 14.24.06 Screen Shot 2015-06-25 at 14.23.57 Screen Shot 2015-06-25 at 14.23.49 Screen Shot 2015-06-25 at 14.23.42 Screen Shot 2015-06-25 at 14.23.33 Screen Shot 2015-06-25 at 14.23.25 Screen Shot 2015-06-25 at 14.22.45 Screen Shot 2015-06-25 at 14.22.34 Screen Shot 2015-06-25 at 14.18.10

Leave a Reply