2015 05 21 – 06 04. Paroda: Bevardė Valanda

Bevardė valanda
2014 05 21–06 04

Parodos atidarymas: š. m. gegužės 21 dieną 18 val.

Parodos atidarymo dieną nuo 18.30 val. iki 19.15 val. bus atliekamas meninis veiksmas su žiūrovais (žmonių skaičius ribotas).

Kristinos Inčiūraitės šiuolaikinio meno projektas bendradarbiaujant su Elena Dapkūnaite, Gabriele Labanauskaite, Virga Popovaite, Ieva Turevičiūte, Egle Visocke

Naujame šiuolaikinio meno projekte Kristina Inčiūraitė bando susieti moterų bendruomenę, kinematografinę ir pastato, kuriame vyksta projektas, erdvę. „Bevardė valanda“ – tai praeities ir dabarties susidūrimas, tam tikra laiko atkarpa, kai iliuzinė ir fizinė erdvė klijuojasi ir modifikuojasi. Šią „bevardę valandą“ keičiasi kino filmo herojės likimas (projekte replikuojama kriminalinė drama „Atsiprašau, jūs skambinate ne tuo numeriu“ („Sorry, Wrong Number“, 1948, rež. A. Litvak) bei pratęsiamos Yvonne Rainer plaštakos koordinatės (atsigręžiama į avangardinį filmą „Rankos judesys“ („Hand Movie“, 1966).

Šio projekto dalyvės – kelios LGBT bendruomenės krepšinio komandos narės. Ranka ir jos judesys, svarbus krepšinio aikštelėje, persikelia į meninį projektą. Tačiau akcentuojant rankos judesį išryškinamas su ja susijęs garsas ir lytėjimas. „Bevardėje valandoje“ šoka ranka, ji brėžia (at)minties trajektoriją, įkūnija garso bangą. Rankų koordinatės sujungia skirtingas šiuolaikinio meno projekto dalis. Projekte pristatomi skirtingos meninės raiškos kūriniai: trijų dalių eksperimentinis filmas, fotografijos, garso projektas, o parodos atidarymo dieną vyks meninis veiksmas su žiūrovais.

Šiuolaikinio meno praktikoje Kristina Inčiūraitė daugiau nei dešimtmetį stengiasi kurti naudodama tam tikras feministines strategijas – bando kritikuoti disciplinuojančio žvilgsnio modelius dažniausiai pristatydama videofilmus, kurių herojės moterys, tačiau jos nėra matomos ekrane. Juk į patriarchalinės galios ar panoptinės kontrolės lauką patekę socialiniai santykiai tampa hierarchiniais, formuojasi binarinės struktūros, steigiančios skirtis tarp lyčių, subjektų – tai stabdo tapsmą bei pokytį. Galbūt šiame projekte menininkės sąmoningai išryškinta moterų vizualumo „stoka“, atsisakymas reprezentuoti tapatybes atvers horizontą naujiems patirčių scenarijams, alternatyvioms laiko ir erdvės koordinatėms.

Šiuolaikinio meno projektas „Bevardė valanda“ yra vienas iš sudėtinių Vytauto Didžiojo universiteto įgyvendinamo meninio ir mokslinio projekto „Nematomos bendruomenės“ (2013–2014) dalių.

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba

bevarde v1 bevarde v2 bevarde v3 bevarde v4 bevarde v5 bevarde v6 bevarde v7 bevarde v8 bevarde v9 bevarde v10 bevarde v11 bevarde v12 Bevardė-Nameless_2014_filmo-kadras-1024x576 bevare v9

Leave a Reply