ART VILNIUS’15: JMVMC PRISTATO MENOTRONINĮ KŪRINIO AUROS KONTEKSTUALIZA-TORIŲ (MKAK)

KONCEPCIJA:

Aukštųjų technologijų plėtra kelia vis didesnius meno kūrinio matavimo tikslumo ir kitus meno kūrinio kontekstinės auros nustatymo ir taikymo meno rinkoje reikalavimus, kartu skatindama naujų precizinių menotroninių matavimo sistemų kūrimą. Meno kūrinio meno rinkoje kokybei tampant vis labiau paklausia, naujų meno kūrinio kontekstinės auros matavimo priemonių sukūrimas ir jų matavimo galimybių gerinimas duoda tiesioginę naudą visuomenei ir jos kultūriniam išprusimui, žinoma, leidžia meno rinkai išgryninti meno kūrinio vadinamos kontekstinės auros, kriterijus.

Plėtojant žiniomis bei kuo tikslesniais meno kūrinio kontekstinės auros matavimais grįstą ekonomiką bei kultūra, kultūros ekonomiką ir ekonomikos kultūrą, mokslo, meno bei verslo sąveika žinių kapitalizavimo ir kanalizavimo procese tampa esminė formuojant interaktyvias tinklines meno kūrinių ir meno rinkų struktūras, skatinančias inovacijas meno kūrinio kontekstinės auros, t.y. specifinės kokybės matavimo srityje ir padedančias kurti vertę vartotojams bei užtikrinti ekonominę ir socialinę meno kūrinio grąžą visuomenei.

MENO KŪRINIO KONTEKSTINĖS AUROS MATAVIMAS:

JMVMC pristato meno kūrinio kontekstinės auros matavimo prietaisą MENOTRONINĮ KŪRINIO AUROS KONTEKSTUALIZATORIŲ, kuris, nepriklausomai nuo (meno) kūrinio formos (tai gali būti dailės, muzikos, literatūros ir t.t. kūriniai), turinio, laikmečio ir gabaritų, maksimaliai tiksliai nustato kontekstinę (meno) kūrinio aurą, apdorodamas daugybę įvairių faktorių. Aparatas, grįstas precizinių kontekstinio, fizikinio ir cheminio FLUX bangų visumos ilgio kalibravimu, taip pat ŠPEMS grįstų socioestetinio, socioideologinio ir ekonominio judesio matavimo ir sekimo sistemų pavyzdžiais, susumuoja (meno) kūrinio savybių, taipogi įvairių išvardytų gaubiančių bangų duomenis ir pateikia maksimaliai tikslų (meno) kūrinio kontekstinės auros, t.y. specifinės vertės, matavimą (jis matuojamas formule №. + X = $ < ¿☺ > ¥ ≈ ‰~ ♫ + ♀♂ =?)

MENOTRONINIS KŪRINIO AUROS KONTEKSTUALIZATORIUS (MKAK) kol kas yra vienetinis eksperimentinis, JMVMC laboratorijoje mokslinink(i)ų-meninink(i)ų dar tobulinamas, kūrinys, kurį sėkmingo pritaikymo atveju, planuojama paleisti į masinę gamybą 2017 metais. MKAK   paverstų (meno) kūrinio kontekstinės auros, t.y. vertės nustatymo didesnėje precizikoje, būtų naudingas (meno) kūrinių restauracijos srityje, tačiau adekvačiausiai ir plačiausiai galėtų būti taikomas pirminėje ir antrinėje meno rinkoje (kolekcionierių, meno mugių ir galerijų kontekste), nustatant objektyvias (meno) kūrinio apibrėžtis, leidžiančias nustatyti ir objektyvią įvairiapusišką (ne tik piniginę) bet kurio meno kūrinio aurą, t.y. vertę.

Ilgainiui MKAK aparatas galėtų visiškai pakeisti jau atgyvenusias nebeefektyvias ‏– menotyros, dailės kritikos ir kuratorių specialybes, specialistus ir specialistes, tokiu būdu sutaupydamas nemažai lėšų, o (meno) kūrinio kontekstualizavimo ir kapitalizavimo procesą paverstų efektyvesniu.

Image 2Image 1Image 8  Image 5 DSC01377DSC01378DSC01379DSC01381DSC01382DSC01383DSC01384DSC01385DSC01386DSC01387DSC01388DSC01389DSC01390DSC01391DSC01398DSC01400DSC01403DSC01405DSC01410

Leave a Reply