2023 04 14 – 05.31. Fluxus video archeologija

Prieš metus (2021 m.) pasaulyje minėtas Fluxus judėjimo 60-metis. Iš to, kaip plačiai ši sukaktis nuskambėjo pasaulyje, akivaizdu, kad Fluxus neprarado savo aktualumo ir gerbėjų ir šiais laikais, o menininkai ir toliau kuria Fluxus dvasioje. Kaip ir prieš šešiasdešimt metų, taip ir dabar – Fluxus judėjimas ir toliau provokuoja žiūrovą, nesitaiksto su politikos ir kultūros rutina, kviečia būti spontaniškais, juoktis, nusišypsoti ir linksmiau pasižiūrėti net ir į pačius rimčiausius dalykus.

Galime didžiuotis, kad Fluxus įkūrėjas – išeivis iš Lietuvos Jurgis Mačiūnas ir Lietuva pelnytai pretenduoja tapti Fluxus judėjimo vėliavneše. Todėl visi gilesni tyrimai pažinti Fluxus judėjimo tėvą Jurgį yra aktualūs ne tik istorinei atminčiai, bet ir kultūrinei ateičiai.

Fotografas ir filmininkas Arūnas Kulikauskas kartu su Jono Meko vizualiųjų menų centru parengė kinematografinį ne tik Mačiūno, bet ir apie jį pasakojančių bendraminčių portretą: Tomo Sakalausko rašomai knygai apie Jurgį Mačiūną Jonas Mekas suorganizavo keletą susitikimų su Jurgį pažinojusiais draugais ir žymiais menininkais. Arūnas Kulikauskas tuos susitikimus nufilmavo. Susitikimuose draugai pasakoja, kaip susipažino su Mačiūnu, kokie įvykiai labiausiai įsiminė, kokią įtaką jiems padarė Fluxus judėjimas. Filmuotoje medžiagoje prisiminimais dalinasi Nam June Paikas, Akiko Kato, Adolfas Mekas, Larry Milleris, Christo su Jeanne-Claude, Barbara Moore, Jonas Mekas, Vytas Bakaitis. Tai pasakojimai tiek apie Jurgį, tiek ir apie Fluxus.

Arūno Kulikausko sukauptas video archyvas labai turtingas (dešimtys valandų filmuotos medžiagos). Tai unikali, Lietuvos ir pasaulio meno istorijai reikšminga archyvinė medžiaga, dar nei karto nepristatyta publikai.Bendradarbiaudamas su menininku Arūnu Kulikausku, Jono Meko vizualiųjų menų centras„pasikapstė” po šią video medžiagą ir per prisiminimų apie Jurgį Mačiūną prizmę tarsi klodas po klodo į paviršių ištraukė reikšmingiausius fluxistų atsiminimus, pasakojimus apie to meto įvykius, personalijas, renginius, Fluxus genezę. Tai, tarsi, Fluxus video archeologija.

Labai svarbi grandis šiame tyrime yra pats Jonas Mekas, kurio dėka ir pastangomis visi pokalbiai su Fluxus menininkais, Jurgio Mačiūno bendražygiais ir buvo nufilmuoti. Ekspozicijoje kuriama to laikmečio aplinka, demonstruojami autentiški, anksčiau nematyti eksponatai, kuriuos Arūnui Kulikauskui padovanojo Jonas Mekas: pirmoji Jono kamera, magnetofonas, stalas, dvi kėdės, rankraščiai, Meko filmų kadrų fotografijos “Frozen Film Frames” iš filmo “Lost, Lost, Lost” (1976) su to meto lietuviais išeiviais Brukline ir apylinkėse.

Projektas aktualus tuo, kad leidžia plačiau suvokti avangardinio / tarpdisciplininio meno kontekstą. Jis aktualus ne tik profesionaliems menininkams, meno istorikams, kuratoriams, bet ir plačiajai publikai, kuri vis labiau domisi Fluxus.

Projektą remia: Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. 

Partneriai: VšĮ Artless.

Leave a Reply