2012 08 08 – 09 15. Laimonas Zakas: SISTEMOS KLAIDOS IR TVARKOS MITAS

Rugpjūčio 8 d. Jono Meko vizualiųjų menų centras pristato tinklomenininko Laimono Zako projektą Glitchr. Menininkas naudoja kūrybiško programavimo būdus, kurdamas savitą internetinę estetiką arba paties menininko žodžiais tariant – tapybą, socialinį tinklą naudojant kaip drobę.

2011 m. birželį  Laimonas Zakas pirmą kartą susidūrė su diakritinių ženklų kombinavimu internete, o paieškojęs tokios veiklos pėdsakų ir neradęs analogų, sugalvojo savo projektą, pasinaudodamas  unicode sistemos spragomis, leidžiančiomis prie vieno simbolio prideti neribotą skaičių diakritinių ženklų. Tokiu būdu galima buvo sukurti „tekstą“, kuris išlenda už įprastų tinklalapio tekstui numatytų rėmų (tiek facebook, tiek google, tiek twitter sistemose  ir t.t.), kitaip sakant, galima buvo kurti abstrakčias grafinių ženklų tekstūras.

Menininkas atrado ir kitų kūrybiško programavimo būdų, pavyzdžiui, naudojantis socialinio tinklo Facebook spragomis, į Facebook naujienas integruojant iškraipytus socialinius plug-in`us (įskiepius), t.y. paveikslėlius, pokalbių langus, paieškos langus ir kitus objektus. Kurį laiką buvo įmanoma integruoti ir animuotus paveikslėlius ar net pagrindinę, firminę Facebook mėlyną juostą ir tokiu būdu iš šių ženklų arba objektų taip pat kurti savotiškas vizualias ir prasmines abstrakcijas, iš esmės, sukuriant sistemos, tinklo „gedimo“ iliuziją.

Kaip Glitchr projekto dalį JMVMC, Laimonas Zakas kartu su Rimu Sakalausku taip pat pristato mappingo dalį. Video arba 3D mappingas yra populiarus kaip elektroninė taikomojo meno rūšis. Dažniausiai naudojamos didžiulių mastelių projekcijos ant pastatų įvairių švenčių, koncertų metu, taip pat įvairios mappingo rūšys yra neatskiriama klubinės kultūros dalimi, kaip DJ-jų ir VJ-jų bendradarbiavimo rezultatas. Ant įvairių paviršių projektuojami vaizdai sukuria dinamiškus vaizdinius, įvairiai transformuojančius mums įprastą regimąjį pasaulį. Mappingotechnikų naudojimas transformuoti architektūrinių objektų paviršių dar vadinamas 4D. Šį kartą Laimonas Zakas ir Rimas Sakalauskas sukūrė savarankišką mappingo kompoziciją kaip savarankišką kūrinį specialiai projektui JMVMC.

2011 m. birželį  Laimonas Zakas pirmą kartą susidūrė su diakritinių ženklų[1] kombinavimu internete, o paieškojęs tokios veiklos pėdsakų ir neradęs analogų, sugalvojo savo projektą, pasinaudodamas  unicode[2] sistemos spragomis, leidžiančiomis prie vieno simbolio pridėti neribotą

skaičių diakritinių ženklų. Tokiu būdu galima buvo sukurti „tekstą“, kuris išlenda už įprastų tinklalapio tekstui numatytų rėmų (tiek facebook, tiekgoogle, tiek twitter sistemose  ir t.t.), kitaip sakant, galima buvo kurti abstrakčias grafinių ženklų tekstūras.

Menininkas atrado ir kitų kūrybiško programavimo būdų, pavyzdžiui, naudojantis socialinio tinklo Facebook spragomis, į Facebook naujienas integruojant iškraipytus socialinius plug-in`us (įskiepius)[3], t.y. paveikslėlius, pokalbių langus, paieškos langus ir kitus objektus. Kurį laiką buvo įmanoma integruoti ir animuotus paveikslėlius ar net pagrindinę, firminę Facebook mėlyną juostą ir tokiu būdu iš šių ženklų arba objektų taip pat kurti savotiškas vizualias ir prasmines abstrakcijas, iš esmės, sukuriant sistemos, tinklo „gedimo“ iliuziją.

Tačiau tinklo programuotojai ar prižiūrėtojai tuojau pat sureagavo, ištaisė spragas ir visi Zako „alterparazitinės“ veiklos rezultatai dingo (nuo tada menininkas reguliariai kaupia savo veiklos archyvą), o jo glitchr projektas norom nenorom keičiasi, transformuojasi, nes, pavyzdžiui, Facebook tinklas reaguoja, atitinkamai tobulina savo struktūrą, taiso „klaidas“, stengdamasis neleisti Zakui ir tokiems kaip jis „parodijuoti“ sistemos. Tuo tarpu menininkas irgi stengiasi tobulėti ir rasti vis naujų intervencinės sąveikos būdų. Vyksta savotiškas abipusis apsišaudymas ir bandymai vienas kitą „neutralizuoti“.[4]

Laimono Zako projektas žavus ir aktualus būtent daugiasluoksniu ir daugiaprasmiu interaktyvumu, balansuojančiu tarp formaliai estetiškų intencijų ir ironiško socio-ideologinio aktyvumo. Viena vertus, projektas tarsi naujai ir netikėtai aktualizuoja menininko išskirtinumo mitą (juk idėją subrandino būtent Zakas), kita vertus, veikia kaip užkrečiamas ir  kolektyvinės veiklos akumuliatorius (nesglitchr yra ne tiek unikalus Zako stilius, kiek jo atrastas „pasidaryk pats“principas). Menininką domina galimybė įvairiais būdais iškraipyti socialinių tinklų struktūrą ir kartu vienas iš pagrindinių tikslų kuriant „glitchrus“  yra estetinės intencijos, – galima tai pavadinti internetine tapyba, naudojant socialinį tinklą kaip drobę.[5]

Glitchr  principas ir pavadinimas susijęs su eksperimentinės elektroninės muzikos stiliumi glitch, kurio viena pagrindinių savybių kurti ritmus iš įrašytų įvairių triukšmų[6], o „tapymas socialinių tinklų triukšmais“ Laimonui Zakui  pasirodė artimas glitch principui. Menininkas tiesiog galūnėje pridėjo raidę „r“ (kaip Flickr ar Tumblr).

Kaip bebūtų, šių „abstrakčių paveikslų“ audinys, medžiaga yra dar ir socialiai arba kritiškai įkrauta. Savo projektu Laimonas Zakas tarsi suardo sisteminės skaitmeninės tvarkos ir prasmės  iliuziją (nuplėšia skraistę ir atidengia „tikrąjį Matricos veidą“), parodydamas, kad po ja slypi tiesiog abstrakčių kodų sekos, už kurių savo ruožtu slepiasi totali socialinė akis – vos pažeidus  menamos tvarkos paviršių atsiranda iki tol nematomais buvę sistemos agentai  – „prižiūrėtojai“. Taip pusiau piratinis glitchr principas netiesioginiu būdu pademonstruoja „tvarkingos socialinės sistemos“ sąlygiškumą ir, kas dar svarbiau, išryškina paslėptas, užmaskuotas jos, kaip totalios komercinės/ideologinės smegenų plovimo mašinos funkcijas, kartu pasiūlydamas kūrybiško, mąstančio, kritiško santykio su internetinio tinklo sistemomis būdus.

Kaip Glitchr projekto dalį JMVMC, Laimonas Zakas kartu su Rimu Sakalausku taip pat pristato mappingo dalį, kurioje menininkai ant specialiai sukonstruotų baltų kubų tamsoje projektuoja įvairius vaizdus.Video arba 3D mappingas yra populiarus kaip elektroninė taikomojo meno rūšis. Dažniausiai naudojamos didžiulių mastelių projekcijos ant pastatų įvairių švenčių, koncertų metu, taip pat įvairios mappingo rūšys yra neatskiriama klubinės kultūros dalis, kaip DJ-jų ir VJ-jų bendradarbiavimo rezultatas. Ant įvairių paviršių projektuojami vaizdai sukuria dinamiškus vaizdinius, įvairiai transformuojančius mums įprastą regimąjį pasaulį. Mappingo technikų naudojimas transformuoti architektūrinius objektus dar vadinamas 4D.

Šį kartą Laimonas Zakas ir Rimas Sakalauskas sukūrė savarankišką mappingo kompoziciją specialiai projektui JMVMC.

[1]           Diakritiniai ženklai yra prie fonogramų pridedami nedideli ženklai – taškeliai, brūkšneliai, kabliukai ir pan., kurie žymi ypatingą tarimą arba kirčiavimą nuo kitų panašių žodžių. Žodis „diakritinis“ kilęs iš graikiško διακρητικός, kuris reiškia „skiriamasis“.

[2]           Kodavimas Unicode standartu leidžia bendrinti dokumentus ir kitus elementus daugiakalbėje aplinkoje. […] Pvz., įsivaizduokite tokią situaciją: yra du žmonės, vienas jų naudoja anglišką sistemos Microsoft Windows XP versiją su lotyniškąja kodų lentele, o antrasis žmogus naudoja Microsoft Windows XP operacinę sistemą japonų kalba su japoniška kodų lentele. Antrasis sukuria susitikimo užklausą su Outlook 2002 versija japonų kalba su japoniškais simboliais laukeVieta ir siunčia pirmajam asmeniui. Kai pirmasis asmuo, naudojantis anglišką Outlook 2002 versiją, atidaro susitikimo užklausą, vietoj japonų kalbos kodų lentelės rodomi netikėti lotyniškosios kodų lentelės simboliai, ir pasidaro nebeįmanoma perskaityti teksto. […] Universalusis Unicode simbolių rinkinys išsprendžia šią problemą. Kodų lentelė Unicode buvo kuriama kaip universalus simbolių rinkinys, apimantis daugumą žinomų kalbų rašmenų. In. Unicode režimo Exchangeserveryje privalumaihttp://office.microsoft.com/lt-lt/outlook-help/HP001026931.aspx

[3]           Plug-in objektai- tai video ir audio failai (įskiepiai). Kad įterpti plug-in objektus, reikalingos programos. Plug-in programos – tai nedideli pagalbiniai priedai, kurie dirba kartu su naršykle. Kai tų programėlių nėra ir vartotojui tenka jų ieškoti. Tai pat skirtingos OS gali reikalauti skirtingų plug-in programų. In. HTML pamoka, pradmenys. Įterpiami aktyvūs elementai. ActiveX Object, plug-in, applet elementai http://www.programva.com/lt/html-http-pagalba/354-html-pamoka-pradmenys-terpiami-aktyvs-elementai-activex-object-plug-in-applet-elementai (žiūrėta 2012-05-04)

[4]           Romas Zabarauskas: Tai vadinasi Glitchr  yra kažkiek noro griauti Facebooką?  Laimonas Zakas: Iš dalies taip, bet galima žiūrėt ir atvirkščiai – tie Facebookodarbuotojai tikriausiai prisijungę tam, kad tobulintų savo kompaniją. Kartais mano „postai“ dingsta ir paskui nebeišeina jų pakartoti, nes Facebookas pataiso savo struktūrą. Gal tai sutapimas. In. Laimonas Zakas, populiarus šiuolaikinis menininkas. Artnews.lt  http://www.artnews.lt/laimonas-zakas-populiarus-siuolaikinis-lietuviu-menininkas-15165 (žiūrėta 2012-05-02)

[5]           Laimonas Zakas, populiarus šiuolaikinis menininkas. Artnews.lt  http://www.artnews.lt/laimonas-zakas-populiarus-siuolaikinis-lietuviu-menininkas-15165 (žiūrėta 2012-05-02)

[6]           Šiam elektroninės muzikos stiliui būdingas sąmoningas garso trukdžio ir broko efektų naudojimas. Šiuo atveju, formuojama kūrinio estetika siejasi su bendro kūrinio kokybės mažinimo idėja. Čia nepageidaujamas garsas tampa privalumu ir visiška estetine norma. In.http://audiovisualook.venckus.eu/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=209&Itemid=84 (žiūrėta 2012-05-06)

Leave a Reply