AUDRIAUS NOVICKO AUTORINIS PROJEKTAS „MOTERIS PADALINTA PUSIAU“